Mediatiimien kevätkuulumisia

Nostot

Aloitin tammikuussa työni mediakeskuksen liikkuvana mediatiimikouluttajana, jonka tehtävänä on käynnistää kouluissa sekä mediatiimitoimintaa että auttaa tarvittavan tekniikan haltuunottamisessa. Kussakin koulussa olemme yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa muokanneet mediatiimitoiminnan sellaiseksi, että se on helppo ottaa osaksi koulun arkea ja parhaimmillaan tukee muuta mediakasvatuksellista toimintaa koulussa. Mukanani minulla on mediareppu, johon on pakattu tarvittavat eväät päivän retkelle kouluun kuin kouluun, sekä laitteiden että ideoiden muodossa!
Lue loppuun

Mainokset

Näe, koe, kuuntele – mediamenetelmiä opettajille

Nostot

Mediakeskukselta uusi menetelmäopas opettajille

Lataa kirjan pdf-versio klikkaamalla.

Nopeasti muuttuva mediaympäristö asettaa koululle vaatimuksen ylläpitää ja kehittää mediavälineillä toteutettavaa ja mediaa käsittelevää oppimista. Monilukutaito sisältääkin kuvan, äänen ja elävän kuvan lukutaidon. Oppaassa nähdään koulu ympäristönä, jossa oppilaiden median käyttötapoja on mahdollista syventää ja laajentaa.

Lue loppuun

Jäätynyttä Musiikkia

Nostot

Jäätynyttä musiikkia on Johann Wolfgang von Goethen nimitys arkkitehtuurille.
Projekti on opetusviraston mediakeskuksen studioiden designvuoden hanke, jossa tutkitaan mediavälinein tiloja ja arkkitehtuuria, sekä tuotetaan yhteisöllisessä prosessissa sävellyksiä.
Lue loppuun

Vuosi 2013 oli rohkeiden projektien aikaa

Vuonna 2013 studioissa kehitettiin useita uusia koulutuskonsepteja ja menetelmiä.
Uudet konseptit nojaavat uusien opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja tulevaisuuteen. Monilukutaitoa ja ilmiöpohjaisuutta tukevat luovat työtavat saivat uusia muotoja ja toteuttajia. Oppilaita osallistettiin erilaisissa media- ja musiikkiprojekteissa. Opettajien mediaosaajaryhmä työsti menetelmäoppaan, jossa esitellään mediapedagogisia sovelluksia, joista on erityisen hyvät kokemukset.

Lue loppuun

Mediatiimitoiminta

Raisa Laukkanen
Yhteisötuottaja / YKÄ
3.6.2013

Hyväksi todettuja käytännön esimerkkejä Mediatiimitoiminnasta

Mediatiimi on koulun omaan viestintään erikoistunut oppilastiimi, jonka tehtävänä on toimia iskuryhmänä aina siellä missä tarvitaan mediaosaamista. Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hankkeessa on seurattu olemassaolevaa toimintaa kouluissa ja käynnistetty uusia ryhmiä innostuneisiin kouluihin.

Tässä esittelyssä muutama käytännössä testattu esimerkki siitä, miten eri tavoin mediatiimi voi toimia osana koulun arkea. Kuvauksen lisäksi listassa on mainittu jokaisen mallin hyvät puolet ja haasteet omaan koulun soveltuvan mallin löytämisen helpottamiseksi.
Lue loppuun

Venäjää leikisti kuvastudioprojektista

Helmikuun pimeänä aamuna ulkona on kirpeä pakkaskeli, mutta sisällä Helsingin Opetusviraston mediakeskuksen studiossa sytytellään valoja ja käynnistellään kameroita. On viimeinen kuvauspäivä kymmenosaisesta Venäjää leikisti- ohjelmasarjasta. Opettaja Svetlana Kaltenborn saapuu paikalle Danielan ja Sergeyn kanssa. Daniela Kaltenborn ja Sergey Ichtchenko ovat oppilaita, jotka ovat olleet mukana kaikissa ohjelmasarjan jaksoissa. He ovat olleet kärsivällisiä ja monitaitoisia esiintyjiä ja jaksaneet toistaa uusintaottoja monta kertaa.

Lue loppuun

Mediaosaajat – kollegakouluttajat

Helsingin kaupungin opettajista koostuva mediaosaajien ryhmä, joka kehittää mediakasvatuksen menetelmiä, antaa asiantuntija-apua ja toimii kouluttajina Mediakeskuksen kursseilla.

Osaajat ovat myös kehittämässä uutta koulutusta. Mediaosaajien ryhmä on tekemässä mediakasvatuksen menetelmäopasta. Oppaassa esitellään hyviä mediakasvatukseen liittyviä käytänteitä ja menetelmiä. Tavoitteena on käytännön esimerkein innostaa opettajia monenlaisten menetelmien kokeilemiseen.

Mediaosaajien ryhmää vetää tällä hetkellä Timo Kuohukoski (timo.kuohukoski@hel.fi)

Videoilmaisu tableteilla -kurssin Prezi-esitys

Videoilmaisu tableteilla -kurssi käynnistyi ensimmäisen kerran keväällä 2013. Kurssilla kokeillaan ja opetellaan tablettien käyttöä videon tuottamisessa. Koko työprosessi tehdään yhdellä laitteella suunnittelusta aina esityskuntoon saattamiseen. Käytettäviä ohjelmia ovat mm. käsikirjoitus-, kuvakäsikirjoitus-, grafiikka-, syntetisaattori- ja editointiappsit.

Kurssi soveltuu kaikille videoilmaisua opetuksessaan hyödyntäville opettajille.

Kurssilla käytettävä Prezi-esitys on tässä:

http://prezi.com/mw2qemin6p2a/tabletit-videoilmaisussa/?auth_key=ceff5e40cf40f8d963cf3434490992b145d6a0a4&kw=view-mw2qemin6p2a&rc=ref-16926209

Videoilmaisu tableteilla

Videoilmaisu tableteilla

Solarigrafia-kurssin Prezi-esitys

Solarigrafia-kurssilla tutkitaan neulanreikäkameran avulla auringon liikettä taivaankannella. Vaikka kurssilla opitaan asioita avaruudesta, lopullinen kuvatuote kuuluu pikemminkin valokuvataiteen piiriin. Kurssi on siten tiedettä ja taidetta integroiva ja perustuu tutkivan oppimisen ajatukseen.

Kurssi soveltuu fysiikan, kuvataiteen ja luokanopettajien opetuksen sisältöihin.

Seuraavan linkin takaa löydät kurssilla käytetyn Prezi-esityksen:

http://prezi.com/qgqy1lidwlgi/solarigrafia/?auth_key=7b81312816c57cbb86a1a4f03875e8966d3cf5d7&kw=view-qgqy1lidwlgi&rc=ref-16926209

solari

Tiedostojen liikuttelu iPadilla – Osa 1.

Tiedostojen siirtäminen iOS laitteelle ja sieltä ulos on käyttöjärjestelmän 6. versiossakin vielä aikamoisen hankalaa. Ainoat Applen tarjoamat tavat ovat kytkeä pädi USB:llä kiinni tietokoneeseen ja sitä kautta iTunesiin, tai käyttää yhtiön iCloud pilvipalvelua.
Listaan tässä kokeilemiani muita tapoja ja appseja tiedon ja tiedostojen siirtelyyn.

Eri ohjelmat toimivat hieman eri tasolla kun tutkitaan miten yhteys kahden eri laitteen välillä oikein muodostuu: Lue loppuun