Mediatiimien kevätkuulumisia

Nostot

Aloitin tammikuussa työni mediakeskuksen liikkuvana mediatiimikouluttajana, jonka tehtävänä on käynnistää kouluissa sekä mediatiimitoimintaa että auttaa tarvittavan tekniikan haltuunottamisessa. Kussakin koulussa olemme yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa muokanneet mediatiimitoiminnan sellaiseksi, että se on helppo ottaa osaksi koulun arkea ja parhaimmillaan tukee muuta mediakasvatuksellista toimintaa koulussa. Mukanani minulla on mediareppu, johon on pakattu tarvittavat eväät päivän retkelle kouluun kuin kouluun, sekä laitteiden että ideoiden muodossa!
Lue loppuun

Mainokset

Vuosi 2013 oli rohkeiden projektien aikaa

Vuonna 2013 studioissa kehitettiin useita uusia koulutuskonsepteja ja menetelmiä.
Uudet konseptit nojaavat uusien opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja tulevaisuuteen. Monilukutaitoa ja ilmiöpohjaisuutta tukevat luovat työtavat saivat uusia muotoja ja toteuttajia. Oppilaita osallistettiin erilaisissa media- ja musiikkiprojekteissa. Opettajien mediaosaajaryhmä työsti menetelmäoppaan, jossa esitellään mediapedagogisia sovelluksia, joista on erityisen hyvät kokemukset.

Lue loppuun

Näe, koe, kuuntele – mediamenetelmiä opettajille

Nostot

Mediakeskukselta uusi menetelmäopas opettajille

Lataa kirjan pdf-versio klikkaamalla.

Nopeasti muuttuva mediaympäristö asettaa koululle vaatimuksen ylläpitää ja kehittää mediavälineillä toteutettavaa ja mediaa käsittelevää oppimista. Monilukutaito sisältääkin kuvan, äänen ja elävän kuvan lukutaidon. Oppaassa nähdään koulu ympäristönä, jossa oppilaiden median käyttötapoja on mahdollista syventää ja laajentaa.

Lue loppuun

Mediaosaajat – kollegakouluttajat

Helsingin kaupungin opettajista koostuva mediaosaajien ryhmä, joka kehittää mediakasvatuksen menetelmiä, antaa asiantuntija-apua ja toimii kouluttajina Mediakeskuksen kursseilla.

Osaajat ovat myös kehittämässä uutta koulutusta. Mediaosaajien ryhmä on tekemässä mediakasvatuksen menetelmäopasta. Oppaassa esitellään hyviä mediakasvatukseen liittyviä käytänteitä ja menetelmiä. Tavoitteena on käytännön esimerkein innostaa opettajia monenlaisten menetelmien kokeilemiseen.

Mediaosaajien ryhmää vetää tällä hetkellä Timo Kuohukoski (timo.kuohukoski@hel.fi)

Videoilmaisu tableteilla -kurssin Prezi-esitys

Videoilmaisu tableteilla -kurssi käynnistyi ensimmäisen kerran keväällä 2013. Kurssilla kokeillaan ja opetellaan tablettien käyttöä videon tuottamisessa. Koko työprosessi tehdään yhdellä laitteella suunnittelusta aina esityskuntoon saattamiseen. Käytettäviä ohjelmia ovat mm. käsikirjoitus-, kuvakäsikirjoitus-, grafiikka-, syntetisaattori- ja editointiappsit.

Kurssi soveltuu kaikille videoilmaisua opetuksessaan hyödyntäville opettajille.

Kurssilla käytettävä Prezi-esitys on tässä:

http://prezi.com/mw2qemin6p2a/tabletit-videoilmaisussa/?auth_key=ceff5e40cf40f8d963cf3434490992b145d6a0a4&kw=view-mw2qemin6p2a&rc=ref-16926209

Videoilmaisu tableteilla

Videoilmaisu tableteilla

Solarigrafia-kurssin Prezi-esitys

Solarigrafia-kurssilla tutkitaan neulanreikäkameran avulla auringon liikettä taivaankannella. Vaikka kurssilla opitaan asioita avaruudesta, lopullinen kuvatuote kuuluu pikemminkin valokuvataiteen piiriin. Kurssi on siten tiedettä ja taidetta integroiva ja perustuu tutkivan oppimisen ajatukseen.

Kurssi soveltuu fysiikan, kuvataiteen ja luokanopettajien opetuksen sisältöihin.

Seuraavan linkin takaa löydät kurssilla käytetyn Prezi-esityksen:

http://prezi.com/qgqy1lidwlgi/solarigrafia/?auth_key=7b81312816c57cbb86a1a4f03875e8966d3cf5d7&kw=view-qgqy1lidwlgi&rc=ref-16926209

solari

Animaatiota helposti

iMotion HD iMotionHD

http://www.fingerlab.net/website/Fingerlab/iMotion_HD.html

iMotion HD on ohjelma animaatioiden tekemiseen. Ohjelman avulla laitteen kamera tallentaa yksittäisiä kuvia joista valmis animaatioelokuva muodostuu. Kun kuvaus lopetetaan, elokuva on heti katsottavissa ilman erityistä editointia. Kuvia voi ottaa neljällä eri Lue loppuun

Terapiaa-ääniteos

Tämä esimerkki on yksi ääniteoksista, joka on toteutettu luovan äänentuottamisen kurssilla vuonna 2012. Kurssilla on harjoiteltu mm. äänentuottamista oman kehon avulla. Muita sisältöjä ovat mm. ääni-ilmaisu draamallisena keinona ja äänenhuolto.

Tämän esityksen kesto on: 1min. 52 s.

Tekijöinä olivat Saana Tanninen ja Timo Kuohukoski. Miksaajana oli Tuomas Hakkarainen.

Studioiden koulutukset kevät 2013

Studioiden tämän kevään koulutukset ovat tässä alla. Lisätietoa koulutusten sisällöstä, ajankohdasta ym. saat klikkaamalla tätä linkkiä: koulutukset.

Koulun esitystekniikka (täynnä)

Videokuvauksen perusteet

Äänityöpaja kannettavilla tallentimilla

Kolme mediamenetelmää luokanopettajille

Luova äänen tuottaminen

Kuva, ääni ja leikkaus: editoinnin työpaja

Kuvan tuottaminen solarigrafian keinoin

Äänentoiston ABC

Videoilmaisu tableteilla

Kerro, kerro kuva! – digitarinaa ja kuvanlukua

Äänidraama

Elokuvallinen havainnointi oppimisen välineenä

Medialeikki metodina – työpaja